Struinpad verheven Peel

Een pad waarbij je dwars door wuivende graanakkers, bloemrijke weilanden en soortenrijke bossen struint, maar ook langs verstilde plassen en met watervogels, oude peelkanalen, en monumenten die herinneren aan de tweede wereldoorlog.

Dit pad verbindt het hoogste deel van het landschap, de Marisberg (36,4.m) met het laagste deel, het Molentje (31,8m). Op het bosrijke droge stuifzandgebied van de Marisberg zakt water de grond in (inzijging) en komt in het natte veenweidegebied van het Molentje met zijn bloemrijke schraalgraslanden weer naar boven (kwel). Daartussen in ligt het hoogveenrestant de Scherliet, waar plaatselijk nog levend veenmos aanwezig is. Dit inzijgings-kwelsysteem, dat zichtbaar gemaakt wordt door twee grondwatermeters, illustreert in het klein hoe ook het uitgestrekte veenmoeras van de Peel ontstaan is. Dit moeras is de verblijfplaats van veel water- en moerasvogels, die vanuit een vogelkijkhut waar te nemen zijn. De omringende veenweilanden zijn het domein van weidevogels als wulp, kievit en grutto.
Ook de historie is tastbaar aanwezig, bv. in de vorm van twee oude vereveningskanalen (met veel vraatsporen van bevers), een vliegtuigmonument uit de tweede WO en basalten zuilen die de beruchte ‘Wegh van Meijl op Seven’ markeren, waarover een Romeinse centurio gevlucht zou zijn en om het leven gebracht; zijn gouden helm is in 1920 bij het turfsteken in het veen gevonden.
Maar het meest bijzonder is toch dat je bij een deel van het pad dwars door weilanden, bossen en moerasgronden mag struinen. Je voelt je daar letterlijk in ‘the middle of nowhere’, één met de natuur ……

(klik op het vierkantje rechtsboven in de grijze balk in de kaart om de Google Maps app te openen, om de routebegeleiding te starten)

Info

Startlocatie:
1. Molenbaan 35, Meijel
2. Helenaveenseweg 97, Grashoek

Lengte route: 13,4 km. Deze route is in enkele korte ommetjes te verdelen.

Tijd: Doordat je bij (grote) gedeelten dwars door (oneffen) veld struint heb je er 3,5 tot 4 uur voor nodig.

Advies: stevige wandelschoenen zijn aan te raden.

Beschrijving

De route is zeer duidelijk is volledig gemarkeerd met groen-gele bordjes met als tekst ‘struinpad/verheven peel. Daarnaast zijn er op enkele plaatsen informatieborden geplaatst.