IKL één van de 500 Erkende Goede Doelen in Nederland

Vanaf vandaag zijn er 500 Erkende Goede Doelen in Nederland, waarvan IKL er een is! Deze mijlpaal is het startschot voor de landelijke publiekscampagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’. De campagne, een initiatief van de goededoelensector, speelt in op de...

Lees meer

Snoeifeest Maastricht

Snoeien leer je van, en vooral met elkaar. Actieve snoeigroepen ervaren dat elke werkdag weer. Bovendien is werken in het groen gezond. Op 14 oktober a.s. gaan we met de leden van de verschillende snoeigroepen uit Limburg, en zelfs daarbuiten,  snoeien op een mooie...

Lees meer

Veilig werken in het landschap

Jaarlijks werken duizenden mensen in het landschap. Dat zien we graag! We zien nog liever dat dit ook veilig gebeurt. IKL werkt al bijna 20 jaar volgens een Arbo-plan dat regelmatig vernieuwd wordt. Dat hebben we de afgelopen zomer ook gedaan. Met enkele aanpassingen...

Lees meer

Lezing over de hazelmuis in Vaals

De hazelmuis is een van de twee Nederlandse soorten slaapmuizen die alleen in Limburg voorkomen. Om lokaal meer aandacht te vragen voor de hazelmuis verzorgt Stichting IKL op enkele plaatsen in Limburg, waaronder in Vaals, lezingen en excursies over deze bedreigde...

Lees meer

Workshops vroedmeester- en geelbuikvuurpad Eijsden-Margraten

Limburg en dan met name het Heuvelland is bekend van het voorkomen van de meest bedreigde amfibieën van Nederland. Dan hebben we het hier over de vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad, die in het gebied van Cadier en Keer, Eckelrade, Bemelen en Margraten nog verspreid...

Lees meer

Subsidie voor kwaliteitsimpuls Genneps landschap

De gemeente Gennep zorgt samen met stichting IKL, Plattelandscoöperatie Limburg en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor een landschappelijke opwaardering in het buitengebied van de gemeente. Hiervoor is geld beschikbaar uit het Fonds Kwaliteitsverbetering...

Lees meer

Lezing geeldbuikvuurpad en vroedmeesterpad

Op dinsdag 18 juli organiseert Stichting IKL in zaal de Wildertref in Wahlwiller voor belangstellenden een lezing over twee bijzondere amfibieënsoorten in de regio. Iedereen kent wel de kikker, de pad en de salamander. Maar weet u ook dat er bijzondere zeldzame...

Lees meer

Romeins verleden Simpelveld

Hedenmiddag heeft gemeente Simpelveld in samenwerking met Stichting Sprinthills en IKL het Uitvoeringsplan: “Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden” gepresenteerd aan de pers. Gemeente Simpelveld heeft een rijk Romeins verleden. Niet voor niets noemen we...

Lees meer

Vliegend hert gezocht in Limburg

De stichting IKL nodigt bewoners in Limburg uit om waarnemingen van vliegende herten door te geven. IKL spant zich in Limburg in voor de verbetering van de leefgebieden van deze grote kever. Om gericht maatregelen te treffen is het van belang dat IKL een goed beeld...

Lees meer

Puur Burger!Kracht

Samen met de Gemeente Beek zijn we actief om het openluchttheater Spaubeek weer nieuw leven in te blazen. In de film zie je hoe mooi het is en welke ambitie we nastreven. Puur...

Lees meer

Stichting IKL met vlag en wimpel geslaagd voor CBF keurmerk

Wij hebben bericht ontvangen dat wij, na een uitgebreide toets, weer geslaagd zijn voor de CBF-erkenning. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) bevestigt hiermee dat IKL een ‘Erkend Goed Doel’ is, dat transparant verantwoording aflegt over de besteding...

Lees meer

IKL partner van Alles is gezondheid

IKL is officieel partner van Alles is gezondheid, dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal Programma Preventie, waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen, die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler...

Lees meer

Roof van kievietsnesten in Leudal

In het buitengebied van Heythuysen zijn onlangs drie kievitsnesten leeggeplunderd. Behalve in Heythuysen werden ook op andere plekken in Limburg en Brabant de afgelopen periode eieren uit kievitsnesten gestolen. Het rapen van kievitseieren het grootste deel van...

Lees meer