De biodiversiteit staat wereldwijd en dus ook in Nederland onder druk. Deze afname heeft veel negatieve gevolgen. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor boeren, burgers en buitenlui. Duidelijk is wel dat wij de buitenruimte, om het tij te keren, anders moeten gaan beheren.

Het anders moeten omgaan met de buitenruimte blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de overheid het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het beheer van gemeentelijk groen in 2021 gaat verbieden. Vraag is natuurlijk of dit een bedreiging is of juist een kans? Zitten er bijvoorbeeld ook voordelen aan deze nieuwe koers? Voordelen voor boeren, burgers en buitenlui? Het antwoord is ‘Ja’. Uitvoering geven aan deze nieuwe realiteit vraagt echter wel een andere mindset: het is dus nu tijd voor actie!

Maar hoe dan? Hoe zorg je als beheerder dat zo’n grote verandering goed wordt geïmplementeerd? Dat kan door anders te gaan denken én anders te gaan werken. Bijvoorbeeld door het wijzigen van het bermbeheer. En wel zodanig dat in de berm een voedselnetwerk ontstaat dat de larven en insecten die de sportvelden nu bedreigen gaat predateren. De wegberm ‘levert’ op die manier  een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de inzet van bestrijdingsmiddelen. Natuurinclusief beheer als oplossing! Maar er zijn nog veel meer manieren waarop natuurinclusief beheer een oplossing kan zijn voor de problemen van deze tijd en een bijdrage kan leveren aan het versterken van de biodiversiteit.

Veel vraagstukken kunnen dus worden opgelost door het inzetten van een andere, meer natuurinclusief beheer. IKL heeft in mei een mini-symposium georganiseerd dat inging op het natuurinclusief beheer. Deze bijeenkomst was gericht op gemeenten en het beheer van openbaar groen. We zijn blij dat we een groot aantal geïnteresseerden mochten ontmoeten en merken dat natuurinclusief denken en doen steeds meer de norm wordt. Op naar een natuurinclusieve samenleving!