De hazelmuis is een van de twee Nederlandse soorten slaapmuizen die alleen in Limburg voorkomen. Om lokaal meer aandacht te vragen voor de hazelmuis verzorgt Stichting IKL op enkele plaatsen in Limburg, waaronder in Vaals, lezingen en excursies over deze bedreigde soort. 

Hazelmuizen behoren door hun levenswijze tot de meest uitzonderlijke zoogdieren van ons land. Ze brengen hun leven lang door in bomen en struiken waar ze zich als acrobaten in voortbewegen. Ze zijn perfect aan die leefomgeving aangepast met duimpjes aan voor en achterpoten en een lange, dicht behaarde staart waarmee ze heel gemakkelijk in bomen en struiken kunnen klimmen en balanceren. Hun leefgebied beperkt zich nog steeds tot het meest zuidoostelijke puntje van onze provincie: de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem. Sinds de vorige eeuw is het leefgebied door het rooien van allerlei landschapselementen zoals hagen, houtwallen, graften, bosjes en verandert bosbeheer sterk afgenomen. Door gericht beheer en onderzoek naar de soort door vele organisaties is de achteruitgang inmiddels gestopt en zijn de populaties stabiel. Om deze situatie te handhaven en te zorgen dat populaties zich weer kunnen uitbreiden, blijft aandacht voor deze unieke Limburgse soort noodzakelijk.

IKL nodigt mensen uit om deel te nemen aan workshops over de soort in de kernen waar populaties aanwezig zijn. De eerste bijeenkomst bestaat uit een lezing waarin de levenswijze en de verspreiding van de hazelmuis met veel beeldmateriaal wordt toegelicht. Bij de verspreiding zal de focus liggen op de locatie waar de presentatie gehouden wordt. Hierbij wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op de waarnemingen en gebiedskennis van de deelnemers.

De tweede bijeenkomst bestaat uit een excursie waar tijdens een wandeling een leefgebied van de hazelmuis wordt bekeken.

De derde bijeenkomst zal in de winterperiode plaatsvinden en bestaat uit een werkdag waar we beheer gaan uitvoeren om het leefgebied van de hazelmuis te verbeteren. De locatie hiervoor proberen we zoveel mogelijk samen met u te bepalen.

De eerste lezing in 2017 vind plaats op woensdag 4 oktober in Vijlen, van 19.30 tot 22.00 uur, in Eetcafé Oud Vijlen, Vijlenberg 147, 6294 AT Vijlen. De excursie wordt vervolgens op zaterdag 7 oktober georganiseerd. Na aanmelding krijgt u bericht waar deze zal plaatsvinden.