Op dinsdag 18 juli organiseert Stichting IKL in zaal de Wildertref in Wahlwiller voor belangstellenden een lezing over twee bijzondere amfibieënsoorten in de regio. Iedereen kent wel de kikker, de pad en de salamander. Maar weet u ook dat er bijzondere zeldzame soorten in uw eigen omgeving leven? Kom kennismaken met de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad. Deze beide paddensoorten komen namelijk voor in het buitengebied van Wahlwiller. Tijdens de lezing worden de soorten besproken en hun leefwijze en biotoopeisen toegelicht. Wat kan er gedaan worden om ze te helpen en waarom zijn ze zo zeldzaam? Aan bod komt behalve de beschrijving van de soorten vooral het huidige beheer omtrent de voorplantingswateren en de landbiotoopeisen. Met belangstellenden  kan tevens na de lezing een datum worden gekozen voor een buitenexcursie in de omgeving. De zaal is open om 19.00 uur, de lezing start om 19.30. Graag vooraf aanmelden via Buitenkracht Limburg!