De Provincie Limburg hecht veel waarde aan het behoud van klein erfgoed. Deze verantwoordelijkheid wil de Provincie samen met de burgers en gemeenten oppakken. Daarom is een jaar geleden de subsidieregeling Klein Limburgs Erfgoed in het leven geroepen. Met deze regeling spreekt de Provincie de wens uit dat het klein erfgoed in goede staat wordt gebracht en gehouden voor toekomstige generaties.

Eigenaren van klein erfgoed kunnen een subsidieaanvraag indienen. U kunt dan 25% van de projectkosten gesubsidieerd krijgen. Omdat de provincie burgerparticipatie wil bevorderen is de betrokkenheid van vrijwilligers bij het project een vereiste.

Klein erfgoed leeft
De regeling is nu een jaar opengesteld en enthousiast ontvangen. Tot nu toe hebben 18 projecten subsidie mogen ontvangen waarmee de vrijwilligers aan de slag konden. Zo heeft initiatiefgroep Zelfsturing Slenaken samen met omwonenden de keermuur rond kapel Schilberg vervangen waarbij ook het groen rondom de kapel een facelift kreeg.

Van Noord tot Zuid-Limburg werden projecten opgepakt rondom kruisen en kapellen, bakhuisjes, transformatorhuisjes en oorlogsmonumenten. De werkzaamheden zijn daarbij zeer divers, van schilderwerk en restauratiewerk aan Engelenbeelden tot en met herstel van glas in lood ramen.

De subsidieaanvraag dient uiterlijk 1 oktober 2019 te zijn ontvangen bij de Provincie Limburg.

Hulp bij de aanvraag
De subsidieregeling van de provincie is een uitstekende kans voor dorps- en wijkraden, natuurverenigingen, heemkundeverenigingen of individuele inwoners om werk te maken van projecten of ideeën die hen nauw aan het hart liggen. Wilt u ook aan de slag? IKL is door de provincie gevraagd, om u te ondersteunen bij uw subsidieaanvraag. Wij hebben hiervoor een checklist gemaakt. Via deze checklist kunt u controleren of u in aanmerking komt voor subsidie en daarnaast geeft het 6 zaken weer die u nodig heeft om een aanvraag in te vullen. Als u deze 6 zaken bij de hand heeft kunt u contact opnemen met IKL zodat we samen de aanvraag door kunnen nemen voordat u het verstuurt naar de provincie.

Meer weten?
Raadpleegt u de website van de Provincie Limburg voor meer informatie via de volgende link: https://www.limburg.nl/@1704/subsidie-k-lim-erfg/ of neem contact op via het subsidieloket zoals is vermeld op voornoemde website.

Of neem contact op met Stichting IKL via 046-3030530 en vraag naar Henk van Kuijk of Leon Le Mire, wij sturen u dan de checklist toe.