Jaarlijkse Evaluatie Functioneren

Inleiding
Onderhavige Bepalingen over jaarlijkse evaluatie en functioneren bestuurder en interne toezichthouder betreffen de vastlegging van eerder gemaakte afspraken.
Onder meer vanwege aanpassing van het managementcontract met de directeur-bestuurder IKL worden deze afspraken binnenkort binnen de Raad van Toezicht opnieuw bekrachtigd.

Bepalingen over jaarlijkse evaluatie en functioneren bestuurder en interne toezichthouder
Tenminste eenmaal per jaar zullen de leden van de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht bespreken. Tevens wordt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van de directeur-bestuurder binnen de Raad van Toezicht en daarna met de directeur-bestuurder besproken.
De bevindingen dienaangaande worden opgenomen in het verslag van de betreffende vergadering van de Raad van Toezicht.