Stichting IKL ontwikkelt binnen ‘Gewaardeerd Landschap’ een methode om met stakeholders een landschapsbiografie te maken, die als bouwsteen dient voor de nieuwe omgevingsvisie. In het project staan vier pilots centraal, waarvan IKL één pilot vormgeeft binnen de gemeente Leudal in het gebied Ittervoort-Neeritter.

Als landschapsorganisatie hoort Stichting IKL vaak van haar vrijwilligers dat het landschap mooi of aantrekkelijk gevonden wordt, maar wat maakt het nu zo mooi? Die vraag is vaak moeilijk te beschrijven, terwijl het landschap wel als iets wordt gezien dat niet vernietigd mag worden. Betekend iedere verandering dan meteen achteruitgang? Nee, het landschap om ons heen is juist vaak door de aanwezigheid van de mens zo geworden zoals het nu is. Hoogte verschillen zijn te verklaren door de aanwezigheid van beken, en activiteiten van onze voorouders bij de eerste nederzettingen. Napoleon trok een kaarsrechte weg van Maastricht via Maaseik naar Venlo om zijn troepen te vervoeren. Al deze gebeurtenissen zijn nu nog te zien in het landschap.

Landschapsbiografie
Een landschapsbiografie beschrijft de levensloop van een landschap. Hoe is het landschap in de loop der eeuwen veranderd en wat vinden we daar nog van terug in het landschap van vandaag. Met deze vraag in het achterhoofd heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een opdracht verstrekt voor een landelijk project met de naam ‘Gewaardeerd Landschap’. Samen met burgers uit het gebied en stakeholders gaat IKL aan de slag met de landschapsbiografie: wat is het DNA van het landschap, welke kernkwaliteiten heeft het, wat zijn de verhalen die het landschap verteld en welke wensen voor het landschap levert dit op vanuit de bewoners? De belangrijkste resultaten uit de landschapsbiografie zijn begrip en waardering voor het landschap en zijn ontstaansvormen. Dit vormt een bouwsteen voor toekomstige ontwikkelingen/opgaven in het landschap in het kader van de omgevingswet.

Als ervaringsdeskundige op het gebied van burgerparticipatie is IKL verheugd om samen met burgers uit het gebied een landschapsbiografie op te stellen in het prachtige Midden-Limburg!

Wilt u meer informatie over dit thema of wil u meedenken over de pilot Ittervoort-Neeritter dan nodigen wij u graag uit om dit kenbaar te maken bij de Stichting IKL. U kunt daarvoor een mail sturen naar s.dejong@ikl-limburg.nl onder vermelding van ‘’pilot omgevingsvisie’’. Wij nodigen u dan uit voor de eerste bijeenkomst.