IKL is officieel partner van Alles is gezondheid, dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal Programma Preventie, waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen, die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Door gezamenlijke inzet van overheid en maatschappelijke organisaties kunnen we het verbeteren van de gezondheid in Nederland werkelijk een stap dichterbij brengen.

IKL laat 200 tot 300 groepen actief bezig zijn in het landschap, door te zagen, hakken, slepen, uitbaggeren, snoeien, planten en nog veel meer. In eerste instantie richt IKL zich op de deelname van basisscholen en het voortgezet onderwijs, en ook gaat IKL actief werven bij gemeenschappen in stad en platteland. De intentie is om mensen uit alle leeftijdscategorieën en sociale lagen te benaderen, zoals mensen met een afstand van de arbeidsmarkt, zorgbehoeftigen, ouderen, mensen met aandoeningen zoals suikerziekte en nog meer. Ook is IKL bezig met het ontwikkelen van een plan van aanpak voor vluchtelingen en statushouders.

IKL verwacht 2.000 jongere en oudere mensen in de Limburgse natuur in beweging kunnen zetten. Het resultaat voor het landschap is niet leidend, maar de positieve impact op de deelnemers. Door met handgereedschap het landschap te vormen ontstaan er positieve lichamelijke en geestelijke energiestromen. Onderzoeken tonen aan dat buiten bewegen ervoor kan zorgen dat voor bepaalde groepen medicijnreductie tot de mogelijkheden behoord, uiteraard dient de patiënt dit alleen te doen in overleg met zijn arts. Door de inspanningen kan er in de buitenlucht ook gewerkt worden aan overtollige kilo’s lichaamsgewicht.

Bekijk hier de bijbehorende video.