Op maandag 18 maart jl. is bij Hoeve Severen in Amby (Maastricht) een nieuwe hoogstamboomgaard aangeplant welke wordt omzoomd door een meidoornhaag. De uitvoering van deze aanplant is in opdracht van de Woningstichting Maasvallei en de gemeente Maastricht toevertrouwd aan Stichting IKL. In samenwerking met CNME Maastricht hebben zo’n 60 kinderen van basisschool Amby de kersenbomen in groepjes van 2-3 kinderen de bomen geplant.

Het startsein werd gegeven door de gezamenlijke aanplant van de eerste boom door wethouder V. Heijnen van de gemeente Maastricht, gedeputeerde H. Mackus van de provincie Limburg en directeur A. Meij van de woningstichting Maasvallei samen met een aantal kinderen.

Na de restauratie van de Hoeve wil de woningstichting Maasvallei ook de omgeving rondom de gerestaureerde Hoeve landschappelijk weer in ere herstellen. De meidoornhaag rond de kersenboomgaard en de laan van nieuwe Lindebomen langs de entree naar de Hoeve versterken het landschap en de Hoeve. De betrokkenheid van de omgeving bij de realisatie van dit project is voor de initiatief nemende partijen een belangrijke voorwaarde. In de Hoeve zijn ondertussen 8 sociale huurwoningen gerealiseerd.