Helpt u mee de Engelse tuin van Abshoven weer toegankelijk te maken?

Het was de langgekoesterde droom van de 88 jarige mevrouw Gijsen uit Munstergeleen, om weer door “haar” Engelse landschapstuin van het klooster Abshoven te kunnen lopen. Een groot deel van haar leven woonde en werkte ze op de boerderij bij het klooster. Daarbij onderhield ze ook het park. Tot haar grote verdriet zag ze het park de laatste 30 jaar meer en meer verwaarlozen. Daarom diende ze haar landschapsdroom in bij de Stichting IKL.

Projectleider cultuurhistorie van IKL, Henk van Kuijk, ontving de droom en was geraakt door het verhaal en de betrokkenheid van mevrouw Gijsen. “De wens van mevrouw Gijsen sluit fantastisch aan bij het werk van IKL om samen met lokale mensen projecten op te pakken op het gebied van landschap en erfgoed.”, aldus Henk van Kuijk. Ook de eigenaar van het park, Bouwontwikkeling Jongen stond zeer positief tegenover de wens van mevrouw Gijsen en zegde medewerking toe. Het past ook goed binnen de plannen van Jongen, die naast het park nieuwe woningen wil bouwen. Enerzijds wordt de omgeving voor de nieuwe woningen mooier en anderzijds wil het bedrijf met het openstellen en opwaarderen van het park graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Munstergeleen.

“We willen het park weer openbaar en veilig maken, maar nog belangrijker: we willen dit samen met de inwoners van Munstergeleen oppakken. Het moet weer een park worden van en voor iedereen!” zegt Van Kuijk. Belangrijk is dan ook de rol van IVN Munstergeleen, die met veel deskundigheid en lokale betrokkenheid IKL meehelpt, zowel bij het werk alsook in het betrekken van bewoners. De bedoeling is dat omwonenden, scholen, scoutinggroepen, asielzoekers, IVN en diverse verenigingen aan de slag gaan in het park. Alleen het vellen van een aantal grote, onveilige bomen zal door een aannemer gebeuren.

De eerste werkdagen hebben inmiddels plaatsgevonden. De aftrap is gedaan door de medewerkers van IKL zelf tijdens hun personeelsuitje. De omgeving rondom de mariagrot werd daarbij weer open gemaakt. Ook heeft een groepje asielzoekers geholpen bij het vrijmaken van het overwoekerde pad van de Mariagrot naar de brasserie die in het klooster is gehuisvest. IKL en IVN streven ernaar om voor het eind van dit jaar de paden weer vrij te maken en de verruiging van het park weg te nemen. Het blijft een bosachtig park met een afwisseling van open en gesloten delen. Hiervoor zullen de beide partijen nog meerdere werkdagen organiseren waarbij alle hulp van bewoners welkom is.

Helpt u ook?

Wij nodigen u uit om alléén of samen met uw vereniging, school of vriendengroep, mee te helpen om het verwaarloosde park weer op te knappen en toegankelijk te maken voor Munstergeleen?

Wij organiseren op 17, 18, 19, 20 en 21 oktober werkdagen waar we samen met zoveel mogelijk mensen groepen uit de omgeving aan de slag gaan. IKL levert het gereedschap en samen met IVN Munstergeleen de begeleiding. Naast werken wordt het ook een gezellige dag, waar u uw dorpsgenoten kunt treffen en u krijgt er natuurlijk een park voor terug.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Robert Gilissen, hij begeleidt de werkdagen:
r.gilissen@ikl-limburg.nl of 046-3030554.

Alle partijen streven ernaar om samen met mevrouw Gijsen het park weer te openen en een wandeling te maken door het park, nog voor haar 89ste verjaardag