Gebiedsontwikkeling Gulpdal

Natuurlijke oplossingen voor de wateroverlast in het Gulpdal

Stichting IKL en ARK Natuurontwikkeling gaan samen werken aan de verbetering van de leefomgeving in het Gulpdal, voor zowel mens als dier. Begin 2018, tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcodeloterij, werd bekend dat ARK ruim twee miljoen krijgt voor maatregelen in het Gulpdal.

Het dal van de Gulp kent grote natuur­, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Karakteristiek zijn de bosrijke, vaak steile hellingen, de weilanden met oude hagen en de bijzondere bronmilieus en kleine bronbeekjes. In dit landschap is ruimte voor water; regenwater, bronwater en grondwater hebben hier hun natuurlijke plek en natuurlijke loop.

Nu het agrarisch grondgebruik intensiever is geworden, vooral op de vlakkere delen, zijn de natuurwaarden afgenomen en daarmee het waterbergend vermogen van het landschap. Meestal is de Gulp een lieflijk beekje. Maar soms verandert het in een woest kolkende waterstroom. De afgelopen 10 jaar kampte het Gulpdal met twee extreme overstromingen. Weggespoelde en beschadigde auto’s, modderstromen die paden en wegen bedekten, waterschade voor bewoners, hotels en andere bedrijfspanden waren het gevolg. Met hoge kosten van dien.

Naar verwachting zal zulk extreem weer door verandering van het klimaat vaker voorkomen. Dit probleem kan opgelost worden door een divers palet aan maatregelen in het hele stroomgebied van de Gulp. Maatregelen van bron tot monding, bij de zijbeekjes, de hoofdstroom, in het dal, en van de helling tot boven op het plateau. Het zijn maatregelen die niet alleen de kans op overstromingen en modderstromen verminderen, maar ook oude cultuurhistorische structuren versterken en ruimte bieden aan bijzondere flora en fauna.

IKL gaat met de particuliere grondeigenaren in gesprek om samen een situatie te creëren die zowel voor bewoners, de natuur en toeristen en recreanten een meerwaarde heeft. De maatregelen in dit project tonen aan dat het ook anders kan. Door aanleg van heggen, struweelhagen en bosjes en eventuele afkoppeling van drainage of het wijzigen van de waterhuishouding wordt er meer water geborgen, waarmee extreme overstromingen in de toekomst hopelijk worden ondervangen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

ark en postcodeloterij