“Geachte heer, mevrouw,

Bij deze willen we graag onze landschapsdroom kenbaar maken. Wij als woonbegeleidingscentrum WBC Schaesberg ( Stichting Gehandicaptenzorg Limburg ) willen deze uitdaging graag aangaan.”

Met deze woorden begon eind januari 2015 de reactie van de teamleider cliëntenzorg van WBC Schaesberg naar aanleiding van de prijsvraag “Landschapsdromen” van stichting IKL.

WBC Schaesberg is een woonzorgcomplex dat aan de rand van Landgraaf ligt. Over de ‘voortuin’ loopt een hoogspanningslijn, welke beperkingen heeft met betrekking tot het gebruik. Momenteel worden de aanwezige bomen en struiken om de 5 jaar verwijderd, waarna alles weer uitloopt.

Dit onderhoud is toereikend voor de hoogspanningslijn, maar het zorgcentrum ligt verstopt achter een dicht struweel van bomen en struiken. Sommige direct omwonenden hadden geen weet over de aanwezigheid van dit zorgcentrum, zozeer was het verborgen.


P1030477

De oude groenstrook voor het (verstopte) zorgcentrum

Om meer binding te krijgen met de direct omwonenden èn om een toegankelijker beeld te scheppen richting het WBC Schaesberg, was de landschapsdroom ontstaan om de

huidige groenstrook om te vormen naar een weiland met enkele fruitbomen, omzoomd door een authentieke (meidoorn)heg.

Deze droom is voortvarend opgepakt. In overleg met stichting IKL, TenneT, gemeente Landgraaf en stichting Bosbeheer Landgraaf bleek al snel dat de droom niet onmogelijk zou kunnen zijn.

Medio september was het financiële plaatje rond en werd het startschot gegeven voor een intensieve periode van uitvoering: er werd begonnen met het verwijderen van de aanwezige struiken en bomen.

Tevens werd grond afgevoerd om de mogelijkheid te scheppen om een terras in de toekomstige boomgaard aan te leggen. Het perceel werd ontdaan van de aanwezige wortels/puin en ingezaaid met gras. Tevens werden bollen gepoot voor een fleurige noot in het voorjaar.

P1030673

Samen de heg aanplanten voor een groene omzoming

Half november werden door met ca. 15 vrijwilligers 300 stuks meidoornstruiken en 10 fruitbomen aangeplant om de nieuwe groenstrook een typisch ‘Zuid-Limburgs gezicht’ te geven. Ook werd het terras aangelegd waardoor de bewoners kunnen genieten van hun voortuin.

Het resultaat mag er zijn: een toegankelijk aanzicht naar WBC Schaesberg toe, voorzien van een zonnig terras voor bewoners en omwonenden.

P1040228

Het nieuwe beeld: Weiland met boomgaard aan de voorzijde van WBC Schaesberg

Het omvormen van deze groenstrook was niet mogelijk geweest zonder diverse begunstigden, vrijwilligers en andere partijen, te weten (in willekeurige volgorde):

P1030980

Begunstigers voor dit project

P1030688

Vrijwilligers en bewoners tijdens een geslaagde werkdag!

Het bewijs is geleverd: dromen kunnen uitkomen! Iedereen nogmaals bedankt voor het realiseren van deze mooie droom voor zeer dankbare mensen!