Doe een eenmalige gift

Met een eenmalige gift ondersteunt u het werk van Stichting IKL. Met dit geld kunnen we het unieke Heuvelland, het groene Midden-Limburg en het door de Maas en door de ijstijden gevormde Noord-Limburg ieder hun eigen karakter laten behouden. We herstellen waardevolle graslanden, beheren unieke bosgebieden, leggen poelen aan, planten heggen hoogstamfruitbomen, houtwallen, gaan aan de slag met bakhuisjes, kruisen, kalkovens en nog veel meer. De soms alleen in Limburg voorkomende soorten reptielen, amfibieën, vlinders, vogels, zoogdieren en planten bestaan nog mede dankzij onze en de inspanningen van de vele vrijwilligers. Dankzij uw gift kunnen we nu en in de toekomst blijven genieten van de natuur en ons landschap.

U kunt uw gift overmaken op rekening NL 74 RABO 0316 4790 71 t.n.v. Stichting IKL te Nieuwstadt.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!