Het oude vlechtambacht komt weer tot leven bij de cursus: “Vlechtheggen en Heggenvlechten”

In Noord-Brabant en Limburg gaat in de herfst en winter van dit jaar de cursus Vlechtheggen en Heggenvlechten van start waaraan iedereen met hart voor heggen en heggenvlechten deel kan nemen. Deze cursus is gratis en heeft als doel de aanleg van heggen in het landschap te stimuleren en het ambacht van heggenvlechter te laten herleven. De cursus wordt georganiseerd door Stichting Vlechtheggen Zuid-Nederland.

Geschiedenis
Rond 1900 lag er rond akkers en weilanden in Nederland nog een netwerk van tienduizenden kilometers heggen en houtwallen. Ze dienden als veekering, leverancier van hout, perceelgrens of als verdedigingswerk. De heggen bestonden meestal uit doornige struiken die met een speciale techniek in elkaar gevlochten werden om ze ondoordringbaar te maken voor mens en vee. Door de komst van het prikkeldraad verdwenen veel heggen aan het begin van de vorige eeuw. Daarmee verdween ook de techniek van het vlechten en de flora en fauna die aan de heggen verbonden zijn.

Zelf nieuwe heggen aanleggen en vlechten
Op diverse plaatsen in Brabant en Limburg worden in de herfst en winter van 2016 kleinschalige projecten opgestart om de aanleg van heggen en het herstel van oude heggenstructuren te stimuleren en het ambacht van heggenvlechter te laten herleven. In het kader van dit project krijgt elke deelnemer een cursus heggenvlechten aangeboden. Daarnaast wordt aan deelnemende groepen plantmateriaal aangeboden om een eigen vlechtheg aan te leggen en op termijn te vlechten. De cursus is gratis en bestaat uit een theoriedeel (2 avonden) en een praktijkdeel (1 zaterdagmorgen) waarbij de deelnemers een vlechtinstructie krijgen van ervaren vlechters en letterlijk zelf aan de slag gaan. Ook wordt advies gegeven over de aanleg en het onderhoud van een vlechtheg. Iedereen kan zich aanmelden, van familie tot natuurgroep, van buurtvereniging tot heemkundevereniging.

Cursusschema
Noordoost Brabant en Noord Limburg: theorie 21 en 28 september, praktijk 19 november
Zuidoost Brabant te Veldhoven: theorie 31 oktober en 10 november, praktijk 12 november
Midden- en West Brabant: theorie 3 en 10 oktober, praktijk 10 december
Zuid- en Midden Limburg: theorie 26 september en 5 oktober, praktijk  17 december

Informatie
Aanmelden of vragen, daarvoor kunt u contact opnemen met
Wim de Vrij: vlechtheggen@gmail.com, 0413- 478252 of 06 23370534 of
Marius Grutters: m.grutters@hccnet.nl, 0478-632067.