Op zondag 2 oktober 2016 hebben Molenstichting Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, provincie Limburg en Stichting IKL een convenant ondertekend ter bescherming en ontwikkeling van wind- en watermolenbiotopen. Waterschap Roer en Overmaas beraadt zich eveneens over deelname.

Wind- en met name watermolens zijn typerend voor het Limburgse landschap. Meestal betreft het beschermde monumenten. De omgeving van de molen die van invloed is op de mate waarin een molen kan beschikken over water en wind wordt beschreven met de term ‘molenbiotoop’.

De convenant partners willen onder andere:

  • de kwaliteit van wind- en watermolenbiotopen periodiek meten;
  • gezamenlijk een uitvoeringsprogramma opstellen voor waarborging en verbetering van de kwaliteit van de molenbiotopen;
  • bij het uitvoeringsprogramma het cultuurlandschap in de directe omgeving betrekken;
  • de uitvoeringsmaatregelen zoveel mogelijk op pakken samen met lokale mensen;
  • samen met andere partijen zoeken naar nieuwe verdienmodellen in de lokale streekgastronomie.

Voor meer informatie neem contact op met Henk van Kuijk, projectleider IKL, h.vankuijk@ikl-limburg.nl, 046-3030538.