Natuurrijk Limburg en de Stichting IKL hebben besloten om samen een collectief op te richten in Limburg. U, als de trotse eigenaar van een stuk natuur of landschappelijk element, wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van ons collectief. Samen met u gaan we aan de slag voor de natuur in Limburg. Door alle leden een platform te bieden is het onze inzet om al beherend van elkaar te leren; de kennis delen.

Natuurrijk Limburg  en IKL  stellen hiervoor  de jarenlange ervaringen en het brede netwerk van beide organisaties beschikbaar, maar we gaan ook u vragen hoe het onderhoud beter en gemakkelijker kan. Door samen aan de slag te gaan ontstaan nieuwe inzichten met als doel een beter resultaat voor de Limburgse biodiversiteit en de bescherming van ons natuurlijk kapitaal.

Dat kan soms heel eenvoudig, door bijvoorbeeld nestkasten op te hangen voor de wilde bijen, maar ook door begrazing te regelen voor diegenen die geen vee hebben of de bosrand te verfraaien door inzet van de hakhoutbrigade. Bij voldoende belangstelling is het ook onze ambitie om cursussen te organiseren en bij elkaar op bezoek te gaan; Samen aan de slag om een kennis- en doe-collectief te zijn.

Lid worden of meer weten?

U kunt contact opnemen met Frans Blezer van Stichting IKL: T (046) 3030 540 / E f.blezer@ikl-limburg.nl