Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en mooie, oude bomen. Rond het middaguur kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden. Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale, door prikkeldraad begrensde, onherbergzame grasvlaktes. Veel dieren hebben hieronder te lijden. Tal van prachtige bomen en struiken, die van oudsher in Nederland voorkwamen, zijn bijna uitgestorven (zoals de wilde appel, de mispel, de wilde peer en de kleinbladige linde). Terwijl bomen, zeker nu, in tijden van klimaatverandering, zo belangrijk zijn. De campagne ‘Bomen voor Koeien’ pleit voor een mooi dier- en klimaatvriendelijk landschap, met luwteplaatsen, schaduwbomen, heggen en ecologisch beheerde bermen. Burgers kunnen voor €10 een certificaat kopen dat garandeert dat één boom geplant wordt.

Herstart oude actie
De campagne ‘Bomen voor Koeien’ werd in september 2000 voor het eerst gestart door Stichting wAarde, Vroege Vogels en LandschappenNL. Het doel was toen exact hetzelfde. Dit gebeurde in goed overleg met boeren, en met instemming van LTO. De campagne is afgerond toen er 100.00 boompjes waren geplant. Vanwege de hete zomermaanden in 2018 viel het meer mensen op dat dieren in de wei bijna geen plek hebben om te schuilen. Daarom is de campagne opnieuw gestart.

Aanplant
De aanplant gebeurt in goed overleg met boeren. Deze boeren stellen zich garant voor goed, meerjarig onderhoud van alle aangeplante boompjes op hun land, zodat het grazend vee er ook echt, vele jaren, wat aan heeft. Daarbij gelden de volgende vijf regels:

  • bomen en struiken van inheemse herkomst;
  • passend in het landschap;
  • deels aanplant van jong ‘bosplantsoen’, deels oudere boompjes;
  • per locatie een goede balans tussen het aantal boompjes en het aantal koeien;
  • aanplant in of langs weilanden, zodanig dat de boompjes goede schaduwplekken voor het grazende vee opleveren.

Meedoen
Iedereen kan meedoen aan de campagne door certificaten te kopen voor €10 per stuk. Ieder certificaat maakt de aanplant van één boompje mogelijk. Het is indrukwekkend dat wij met z’n allen de aanplant van al 113.218 boompjes mogelijk hebben gemaakt. Waarvan er inmiddels 106.682 zijn geplant! Al is er nog een lange weg te gaan. Er leven 1,7 miljoen melkkoeien en 800.000 schapen en 300.000 paarden in ons land. Stuur een mailtje naar info@bomenvoorkoeien.nl waarin je aangeeft hoeveel certificaten je wilt kopen. Je krijg dan een bevestiging en een factuur.