Gemeente Simpelveld wil haar Romeins verleden recreatief ontsluiten en daarmee een nieuwe economische drager realiseren voor met name Bocholtz. De ambitie is om, met het uitdragen van het Romeins verleden, in Bocholtz en de directe omgeving het toerisme (nog meer) te versterken. Het idee is om sporen uit de geschiedenis zichtbaar te maken in het landschap en ondernemers te stimuleren in het vinden van een ‘verdienmodel’. Samen met partners stichting IKL en Sprinthills/Vita-Con BV heeft de gemeente daarvoor een concept ontwikkeld dat mede wordt gefinancierd door een bijdrage van IBA Parkstad. Het doel is om met deze aanpak de vitaliteit in het gebied te stimuleren. Samenwerking met ondernemers is daarbij een belangrijk instrument om resultaten te bereiken.

Rondom Bocholtz liggen diverse sporen uit het Romeins verleden, zoals Romeinse villa’s en wegen. Door het toegankelijk maken van dat Romeins verleden wil de gemeente een volwaardig toeristisch aanbod ontplooien. Kennis over het Romeins verleden, conceptontwikkeling, productontwikkeling, zichtbaar maken van het aanbod, story telling en ondernemerschap worden ingezet om kwaliteitstoerisme te ontwikkelen. De gemeente streeft ernaar om samen met partners meerwaarde te scheppen en gasten te binden aan de regio. De activiteiten moeten ertoe leiden dat toeristen kiezen voor de mogelijkheden die Simpelveld en de regio bieden. Door de ontwikkeling van duurzaam toerisme moeten bedrijven een impuls krijgen en beter gaan renderen. Uiteindelijk gaat het erom dat er een bijdrage wordt geleverd aan de sociaaleconomische structuur en leefbaarheid in het gebied met het Romeins verleden als verbindende factor.

Stichting Sprinthills, een initiatief van Rabobank Centraal Zuid-Limburg, heeft de ambitie om kennis, cultuurhistorie en ondernemerschap met elkaar te verbinden. De stichting wil bedrijven ondersteunen om business te ontwikkelen in de leisure-sector. Ze gaat samen met ondernemers uit Bocholtz en omgeving aan de slag om tot een uitvoeringsprogramma te komen.

Stichting IKL heeft kennis en ervaring in huis met betrekking tot ontwerp, uitvoering en beheer van het Limburgse cultuurlandschap. IKL gaat samen met vakinhoudelijke experts werksessies organiseren voor de inbreng van kennis over het Romeins verleden. Uiteindelijk moet het onderzoek van IKL leiden tot het benoemen van kansrijke objecten en thema’s in het landschap.