Bloesemlint
Bloesemlint

Bloesemlint (1)

woensdag, 26 juni 2013 14:00

Tussen mens en landschap

door Sandi Mackowiak

 

duitse-vlag       franse-vlag

Mensen maken het landschap
Het landschap maakt mensen

Het landschap is een dynamisch proces dat door natuur maar ook door mensen continu aan veranderingen onderhevig is. Het kan vergeleken worden met bloesem, die vanuit een knop tot bloei komt, zich ontwikkelt tot een vrucht en benut wordt door mensen. Het project Bloesemlint van stichting IKL kijkt met nieuwe ogen naar het landschap van Limburg en over de grenzen heen. IKL wil daarmee processen op gang brengen die de historische verbondenheid tussen mens en landschap weer tot bloei brengen.

Jong en oud nodigen wij uit om met enthousiasme, kennis, middelen en motieven een actieve rol te spelen in het behoud en de ontwikkeling van het cultuurlandschap. Het landschap is daarbij de verbindende factor, het Bloesemlint de uitnodiging.

Hoogstamboomgaard
De hoogstamboomgaard kan gezien worden als de inspiratiebron voor het lint. Op een klein oppervlak komt alles bij elkaar: natuur, voedsel, cultuur en recreatie. Van oudsher zie we hier de verbondenheid van mensen met de natuur. De aanleg, het onderhoud, de oogst, het gebruik van het fruit bij het bakken van vlaaien of het maken van stroop.

Participatieproces
In het project Bloesemlint werken we vanuit de gedachte, dat lokale mensen zelf het landschap tot bloei kunnen brengen. Dit kunnen vrijwilligers zijn, ondernemers, overheidsinstellingen, de zorgsector, kunstenaars, horeca of families die willen investeren in groen door fysieke inspanning of sponsoring. Door betrokkenheid neemt de zorg voor het landschap toe. Dat is van belang voor de natuur, maar ook voor mensen die er wonen, werken en recreëren.

Investeringen uit het verleden verdienen aandacht voor de toekomst
In de afgelopen decennia is in Limburg veel geïnvesteerd in het landschap. Met dit project vragen we ook aandacht voor een urgent probleem, namelijk het beheer van deze elementen. Wanneer de zorg voor de groene elementen afneemt, dan is er niet alleen sprake van kapitaalvernietiging maar verliezen we ook een stuk van onze identiteit. Door aandacht te blijven vestigen op de noodzaak van periodiek beheer en herstel geven we ons landschap door aan de toekomst.

Uitvoeringsprogramma
Aan het project Bloesemlint is een uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin tastbare activiteiten staan waar iedereen aan kan bijdragen. Activiteiten zijn onder meer cursussen in het landschap zoals het snoeien van bomen, herstel van cultuurhistorische elementen zoals bakhuisjes, het planten van bomen maar ook het organiseren van evenementen gericht op het betrekken van mensen bij het landschap. IKL nodigt mensen van harte uit om het programma in te vullen en te verrijken met plaatselijke initiatieven. Het zou fantastisch zijn als dit proces zich verspreidt over de provincie en grensstreken, zodat zich een lint vormt, waarin mensen elkaar de hand reiken om hun landschap te beleven en samen deze rijkdom koesteren.

 

 bouwbord-bloesemlint (IKL)qrbloesemlint (IKL)