Stichting IKL en de Plattelandscoöperatie hebben ook dit jaar  de handen ineen geslagen om het buitengebied van de gemeente Gennep landschappelijk te versterken.

Gezien het grote succes van vorig jaar, wordt ook dit jaar weer bloemzaad uitgegeven om bloemrijke (akker)randen in de gemeente Gennep te realiseren. Naast een kleurrijk en recreatief landschap levert een dergelijke rand een belangrijke bijdrage aan de bevordering van de biodiversiteit in het buitengebied. Vooral bloemrijke planten uit de streek herstellen mede de natuurlijke omgeving en zorgen voor voedsel, schuil- en nestgelegenheid voor diverse insecten (o.a. bijen en vlinders), vogels en kleine zoogdieren. Ook een ‘’uitgebloeide’’ strook is een zadenoase voor vele akkervogels.

Naast een bloemrijke akkerrand is het (uiteraard) ook mogelijk om een bewerkte zwarte grond of overhoekje in te zaaien met bloemzaad. Onze adviseur kan men hierover goed informeren. Mensen die een dergelijke bloeiende (akker)rand of overhoekje willen realiseren, kunnen zich tot 15 april 2018 via de site www.gennepbuiten.nl aanmelden voor de (gratis) levering van een bloemrijk mengsel.

Samen met de Plattelandscoöperatie zorgt stichting IKL voor een gedegen advies en bloemzaad. Dit zaad kan op 27 april 2018 (Koningsdag) opgehaald worden, waarna dit gezaaid kan worden. In de zomermaanden worden deelnemers (en de omgeving) getrakteerd op een bloeiend lint door het landschap! Aan dit initiatief zijn geen kosten verbonden. Deze worden gedragen door de gemeente Gennep.

Andere landschapsdromen voor de gemeente Gennep worden ook graag vernomen. Doorgeven van een landschapsdroom kan via www.gennepbuiten.nl. Stichting IKL en de Plattelandscoöperatie zorgen voor verdere stappen om de landschapsdroom te realiseren!