Heggen en fruitbomen gesnoeid?

Dit kunt u doen om het snoeisel nuttig in te zetten!

In Zuid-Limburg wordt jaarlijks meer dan 400 kilometer(!) heg geknipt en honderden fruitbomen gesnoeid. Het snoeisel zien we als afval waar we zo snel als mogelijk vanaf willen. Vele stookvergunningen worden afgegeven in nagenoeg alle gemeenten in Limburg. De vrijkomende energie vervliegt in de atmosfeer en fijnstof daalt neer. Dat kunnen we anders aanpakken!

Snoeihout is geen afval maar een prima product, waar we energie uit kunnen halen en hoogwaardig compost van kunnen maken.
Een van de mogelijkheden is het maken van een biomeiler: eigenlijk een grote composthoop waar je de warmte uithaalt. Aan het eind blijft uitstekende compost over, een van de betere bodemverbeteraars voor de landbouw. Tekorten in goede compost en andere biomassaproducten beginnen zich al af te tekenen.

 

De uitdaging is om samen met de vele grondgebruikers de logistiek, het verzamelen van de takken, op elkaar af te stemmen en bijeen te krijgen op een centraal punt waar bijvoorbeeld een biomeiler staat.

Hiervoor is een app ontwikkeld waarin u kunt melden dat bijvoorbeeld de heg is gesnoeid en dat het takmateriaal kan worden opgehaald of dat u het zelf brengt naar de verzamellocatie. Belangrijk is dat het onderhoud in eenzelfde periode plaatsvindt, hoe verser de takken hoe broeieriger de composthoop wordt.

Gaat u de Biomeiler uitdaging met ons aan?

U kunt meerdere opties aanvinken

Een moment geduld aub.

Logo Biomeiler      POPIII   zilverberg      logoPL-1

Stichting Biomeiler

Informatiebijeenkomst

U bent van harte welkom op de bijeenkomst van vrijdagmiddag 14 december welke plaatsvindt in Zaal Keulen te Klimmen. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u alles over de biomeiler, maar gaan we ook in op andere kansen voor vrijkomende biomassa. Aanmelden kan via onderstaand formulier of per mail s.nohlmans@ikl-limburg.nl o.v.v. bijeenkomst biomeiler. Koffie en vlaai staat dan voor u klaar.

Programma informatiebijeenkomst vrijdagmiddag 14 december

Locatie: Zaal Keulen, Schoolstraat 3, Klimmen

13.00 uur Inloop met vlaai

13.30 uur Welkom

13.40 uur Aftrap van De BIOMEILER uitdaging
IKL en Natuurrijk Limburg nemen het initiatief voor het
gestructureerd inzamelen en bijeenbrengen van vraag en aanbod van biomassa die vrijkomt bij landschapsbeheer.
Deze winter beginnen we met het inzamelen van minstens 10 km heggensnoeisel, voor een eerste biomeiler in Voerendaal.

13.50 uur Andere kansen voor vrijkomende biomassa ‘Bodemverbetering met compost’ en ‘Bioraffinage en insectenteelt’

14.10 uur De app Beheer en Onderhoud op Maat (BOOM) uitgelegd

14.40 uur Pauze

15.00 uur Demonstratie van de app BOOM
Hoe kunt u zelf de app gebruiken?

16.00 uur Afsluiting met een drankje

Doe mee! Inzamelen snoeisel voor bouw Biomeiler

Op 11 en 12 januari gaan we onder beleiding van de stichting Biomeiler in Voerendaal een biomeiler bouwen. De aftap-warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de woning en het bedrijf. Als beheerder van heggen en/of hoogstamfruitbomen kunt u een bijdrage leveren aan de bouw van de eerste Limburgse biomeiler.

Uw snoeisel wordt gratis op een door de chipper bereikbare locatie opgehaald (tot 20 km vanaf Voerendaal). U dient het snoeisel dan klaar te leggen voor 2 januari. Of u brengt het snoeisel zelf tussen 27 december en 10 januari naar Roosevelt Biomassa, Valkenburgerweg 85, Voerendaal.

Gaat u de uitdaging met ons aan? Meld u dan aan onderstaand formulier of per mail s.nohlmans@ikl-limburg.nl o.v.v. snoeisel biomeiler.

Uw deelname maakt het verschil

  • Duurzame energie met de aftap-warmte
  • Kwaliteitshoutcompost voor bodemverbetering
  • Geen fijnstofemissie door verbranding van het snoeisel in de open lucht.