Bijeenkomsten over het anders beheren van biomassa

IKL en Natuurrijk Limburg organiseren in samenwerking met Zilverberg Advies bijeenkomsten over het anders verwerken van biomassa uit het landschap. Dit sluit aan bij het initiatief van IKL en Natuurrijk Limburg voor het gestructureerd inzamelen en bijeenbrengen van vraag en aanbod van biomassa die vrijkomt bij het landschapsbeheer.

In de serie ‘Waardeer het natuurlijk kapitaal’ organiseren IKL en Natuurrijk Limburg voor geïnteresseerden verschillende bijeenkomsten. Deze gaan onder meer over het herkennen en bevorderen van biodiversiteit en bijbehorende beheer. Landschapselementen dragen namelijk bij aan het Natuurlijk kapitaal op bekende en nog onbekende manieren. Door bewustwording kunnen hogere doelen worden nagestreefd, zoals verhoging biodiversiteit, een beter milieu, gezondheid van mens, akkerbouw en vee, CO2-vastlegging, verbetering waterhuishouding, of het realiseren van biobased producten of -energie.

Bijeenkomst 2 november: Bodemverbetering met compost uit reststromen

Proefboerderij Vredepeel is de locatie waar op 2 november een bijeenkomst plaatsvindt, die in gaat op bodemverbetering met compost uit reststromen van landschapselementen. Organische stof en compost staan volop in de belangstelling. Een gezonde bodem is de basis van een gezonde landbouw en goed voor de biodiversiteit. Een gezonde bodem houdt meer water en meer koolstof vast in de bodem. Wat is er mooier om de eigen reststromen uit het landschapsbeheer in te zetten voor een gezondere bodem. Die middag leren we van ervaringen met diverse soorten compost en composteren, onder meer ter voorbereiding op de Biomeiler die we gaan maken. Vraagstuk op de achtergrond is: Composteren is een specialisme, met kennis is hoge kwaliteit compost te realiseren.  Aan de andere kant wil je graag de kringloop zo lokaal mogelijk houden. Hoe kun je beide organiseren? En hoe kan dat binnen de (afval)wetgeving? In navolging op deze bijeenkomst wordt er tijdens een tweede bijeenkomst een presentatie en workshop gegeven rondom de bouw van de Biomeiler met heggensnoeisel.

BIOMEILER
Een biomeiler is een grote composthoop waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig gebruikt kan worden. Bacteriën breken houtsnippers af tot houtcompost die zeer voedzaam is voor planten. Bij deze omzetting komt veel warmte vrij (tot 60-65 graden) die benut kan worden. Met een warmtewisselaar van kunststof slangen waar water door gepompt wordt kan de warmte naar een woning of opslagvat getransporteerd worden. Het belangrijkste is natuurlijk dat een biomeiler in twee jaar meer dan honderd kuub hoogwaardige houtcompost produceert, die je kunt gebruiken om de grond te verbeteren voor voedselproductie.

Programma:
13.00 Inloop met koffie en thee

13.30 – 13.40 Welkom vanuit Natuurrijk Limburg en IKL, ‘op naar de Biomeiler’

13.40 – 13.55 Marie Wesselink, bodemkundige WUR open teelten, Proefboerderij Vredepeel, ‘lange termijn effecten van compost op de bodem’.

13.55 – 14.15 Mieke van Eerten, ‘praktijkproef met (coöperatief) composteren in Agro-as De Peel’. Deze proef is een initiatief van en met melkveehouders.

14.15 – 14.30 Mieke van Eerten, verwaarden van reststromen door composteren,  HAS Hogeschool
‘onderzoeksresultaten lokaal gebruik organische reststromen voor bodemverbetering in Agro As de Peel’.

14.30 – 15.30 Rondje op de velden van proefboerderij

15.30 – 16.00 Afsluiting en drankje.

Locatie:
Proefboerderij Vredepeel, Vredeweg 1c, 5816 AJ, Vredepeel.

compostproef

Bijeenkomst 9 november: Bio-based producten en insectenteelt met reststromen

Op 9 november vindt er een bijeenkomst plaats over bio-based producten en insectenteelt met reststromen uit het landschap. Wat kunnen de reststromen die vrijkomen uit ons landschapsbeheer betekenen voor deze nieuwe ontwikkelingen? Denk aan heggensnoeisel, natuurgras, valappels, etc. En andersom, bieden deze ontwikkelingen nieuwe afzetmarkten en kansen voor circulaire economische activiteit. Wat dacht u van het benutten van natuurgras voor isolatiemateriaal of winnen van waardevolle inhoudsstoffen uit brandnetels of insectenteelt voor voeding, voedsel, voer, bestuiving en biologische bestrijding. Theo Verleun van Insect valley Europe en Ton Voncken van het Bio treat Center geven ons een idee van wat ons te wachten staat, en willen graag met u op zoek naar nieuwe businesscases. Deze bijeenkomst vindt plaats op Villa Flora, Brightland Campus in Venlo.

Programma:

13.00 – 13.30 Inloop met koffie en thee

13.30 – 13.35 Welkom, door Ton Voncken, Directeur van het Bio Treat Center en IKL/Natuurrijk Limburg

13.35 – 13.45 Irma Corten, Zilverberg advies, inzicht in vrijkomende biomassa met het programma voor landschapsbeheer van Natuurrijk Limburg

13.45 – 14.05 Theo Verleun, aanjager Insect Valley Europe, ontwikkelingen in de Insectenteelt en waar liggen kansen met biomassa uit het landschapsbeheer.

14.05 – 14.20 Discussie en interactieve verkenning biomassa voor insectenteelt.

14.20 – 14.50 Pauze

14.50 – 15.10 Ton Voncken, directeur Bio Treat Center (BTC), onder het motto: van klant naar plant, werkt het BTC aan de transitie naar een duurzamere samenlevering.

15.10 – 15.30  Voorbeeld New Foss
New Foss heeft een techniek ontwikkeld om via extractie vezels uit natuur- en bermgras geschikt te maken voor hoog waardige toepassing in bijvoorbeeld karton en substraat.

15.30 – 16.00 Discussie en interactieve verkenning van kansen en mogelijkheden met biomassa uit landschapsbeheer.
Welke biomassastromen hebben kansen: in kwantiteit en kwaliteit? Kan dat geleverd worden door grondgebruikers die landschapsbeheer doen? Valt er wat te verdienen? En past dat met natuurdoelen?

16.00 – 16.30 Afsluiting en drankje.

Locatie:
Villa Flora, Brightlands Campus, St Jansweg 20,  5928 RC Venlo

21535381 - cricket insect

Presentaties 2 november

 

Aanmelden

Een moment geduld aub.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

logoPL  zilverbergNaLilogo biotreatcenterLogo WUR 100 jaar   HASlogo2012_dutch_fc_DEF POPIIIinsect valley europe