Bezoldigings- en Beloningsbeleid

Medewerkers
De beloning van de medewerkers is conform de raam-cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen.

Directeur-bestuurder
De beloning van de directeur-bestuurder voldoet aan de regeling van GDN.