Bijeenkomsten over het anders verwerken van biomassa

IKL en Natuurrijk Limburg organiseren in samenwerking met Zilverberg Advies bijeenkomsten over het anders verwerken van biomassa uit het landschap. Dit sluit aan bij het initiatief van IKL en Natuurrijk Limburg voor het gestructureerd inzamelen en bijeenbrengen van vraag en aanbod van biomassa die vrijkomt bij het landschapsbeheer.
Op 2 november vindt er een bijeenkomst plaats over bodemverbetering met compost uit reststromen en op 9 november over bio-based producten en insectenteelt met reststromen.

Meer informatie en aanmelden

Natuurwerkdag
2018

Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. Het is ontspannend, gezond en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligersdag in het groen; zagen, snoeien en meer. Deze groene work-out draagt ook bij aan het behoud van natuur en landschap.

Natuurwerkdag 2018

Nieuws van IKL

Subsidieregeling Klein Limburgs Erfgoed

De Provincie Limburg hecht veel waarde aan het behoud van klein erfgoed. Deze verantwoordelijkheid wil de Provincie samen met de burgers en gemeenten oppakken. Daarom is een jaar geleden de subsidieregeling Klein Limburgs Erfgoed in het leven geroepen. Met deze...

Lees meer

IKL voert grootschalig poelen project uit in Duitsland

In de komende jaren gaat IKL maar liefst 600 voortplantingswateren voor de vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad realiseren in het Duitse grensgebied. Wateren voor de amfibieën zijn verdwenen, overwoekerd of drogen in de loop van de zomer op, dit vormt een probleem....

Lees meer

Schouten verbindt natuur en landbouw

Hoewel landbouw onlosmakelijk is verbonden met natuur, gaat de landbouw in Nederland op dit moment vooral ten kòste van natuur. In de vanmorgen gepubliceerde LNV-visie stelt minister Schouten dan ook dat er een omschakeling moet plaatsvinden naar een ander systeem van...

Lees meer